Blogi

Erilaisia tapoja markkinoida

Posted by rnn.yqe. on February 12, 2018
Blogi / Comments Off on Erilaisia tapoja markkinoida

Jos haluaa jotain myydä, täytyy sitä myös markkinoida, sillä harvoin keksijää tai hänen tuotteitaan tullaan kotoa hakemaan. Markkinointitapoja on lukuisia ja mikään ei estä yrittäjää keksimästä myös muutamaa omaa. Mutta oli sitten kyse pienestä, aloittelevasta yrityksestä kuin vakiintuneemmasta suuresta, täytyy markkinoinnissa ottaa tiettyjä perusasioita huomioon.

Mikään ei estä käyttämästä omaa mielikuvitusta markkinointitapojen suhteen ja erilaiset tempaukset ovatkin hyvä keino tuoda omaa yritystä esille. On hyvä kuitenkin pitää mielessä, että markkinointiinkin pätee hyvä tapa.

Reaalimaailman tavat

Mikään ei kuitenkaan voita oikeaa kontaktia ja reaalimaailman vanhoja, mutta erittäin hyviä tapoja markkinoida ja tuoda yritystään esille. Markkinointituotteet ja mainoslahjat ovat hyvä tapa antaa potentiaalisen asiakkaan mukaan jotain kättä pitempää ja vain taivas on rajana, sille mitä kaikkea nämä voivat olla.

Messuilta tulee helposti mukaan puolenkymmentä erilaista kynää, joista puolet jää laukun pohjalle yhdessä mainostajan viestin kanssa. Tarjolla on kuitenkin paljon muita vaihtoehtoja, jotka ovat kaukana krääsästä ja joiden jokapäiväinen käyttö takaa yrityksen viestin moninkertaistumisen.

Vahva brändi

Yritykselle elintärkeää on sen tunnistettavuus, joka taas rakentaa yhtiön brändiä. Visuaalisen ilmeen kaikessa markkinoinnissa tulisi olla yhtenäinen, kuten myös viestin tulisi olla yhtenäinen, oli kanavasi mikä tahansa.

Oman vahvuusalueeseen keskittyminen

Selkeydessä auttaa se, että ei tarjoa kaikkea maan ja taivaan väliltä, vaan erikoistu johonkin tuotteeseen tai palveluun olemalla asiantuntija ja ammattilainen, jota voi itse asiassa suositella eteenpäin.

Kohderyhmä

Lisäksi olisi hyvä olla tiedossa, mikä on markkinoinnin kohderyhmä. Kun tämä on selkeästi esillä, löytää kohderyhmäsi myös yrityksesi ja tarjoamasi tuotteet ja palvelut.

Digitaaliset markkinointitavat

Jokaisella yrityksellä, oli sitten miten pieni tai suuri tahansa, täytyy olla nykyään omat verkkosivut. Vaikkei tuotteita verkkokaupassa myytäisikään, pääsee potentiaalinen asiakas kuitenkin tutustumaan yritykseen ja sen ihmisiin. Myös blogi auttaa tässä.

Myös hakukoneoptimointi on tärkeää, sillä yhä useammin, kun mietimme jonkun uuden tuotteen ostamista, haemme sen Googlesta. Silloin on hyvä, jos yritys on hakutulosten joukossa ohjaamassa ostajaa omille verkkosivuille.

Verkkosivujen muotoilu

Posted by rnn.yqe. on December 12, 2017
Blogi / Comments Off on Verkkosivujen muotoilu

Hyvä verkkosivusto on käyttäjälleen miellyttävä käyttää ja se erottuu positiivisella tavalla massasta. Toimiva verkkosivusto ei ole tekijöidensä kaiken osaamisen taidonnäyte, vaan kokonaisuus on onnistunut kun kaikki verkkosivuston muotoiluun liittyvät tekijät ovat tasapainossa keskenään ja tukevat sivuston tarkoitusta. Sivuston käyttötarkoitus määrittelee pitkälti sen millaiset verkkosivuston muotoiluun liittyvät ratkaisut milläkin sivustolla ovat toimivia.

Verkkosivuston tarkoitus ja tavoitteet

Ensimmäiseksi tulee määritellä sivuston tarkoitus ja tavoitteet. Näihin nojaavat kaikki muut verkkosivuston toteuttamiseen liittyvät isommat ja pienemmätkin päätökset. Sivustolla tulee olla tarkoitus ja tavoitteet, jota varten sivustoa ylipäätänsä lähdetään toteuttamaan. Kun sivuston tarkoitus ja tavoitteet ovat määritelty selkeästi, on helppoa lähteä muotoilemaan sivustoa eteenpäin.

Kohderyhmän määrittely

Sivustolla on aina olemassa kohderyhmä, jolle sivustoa lähetään sivuston tarkoitusten ja tavoitteiden pohjalta toteuttamaan. Sivuston tarkoitus ja tavoitteet sanelevat sivuston kohderyhmän ja sivuston sisältö, ulkoasua ja tekniset ratkaisut tulee sovittaa kohderyhmän mukaan.

Verkkosivuston sisältö

Kun on selvillä sivuston perimmäinen tarkoitus sekä kohderyhmä, lähdetään suunnittelemaan millaisella sisällöllä sivusto saavuttaa tavoitteensa. Sivuston tarkoituksen ja tavoitteiden määrittelyn vaiheessa on sivuttu sitä, mitä sivustolla halutaan viestittää. Tämän pohjalta sivustoa varteen luodaan sisältöä, joka kostuu esimerkiksi teksteistä, kuvista, videoista ja erilaisesta interaktiivisesta sisällöstä.

Verkkosivuston ulkoasu

Verkkosivuston ulkoasun tulee palvella sivuston perimmäistä tarkoitusta ja tukea sivuston viestiä. Ulkoasun tulee viestittää minkä aihepiirin tai minkä alan toimijan sivustosta on kyse, mutta yhtä tärkeää on suunnitella ulkoasu toimivaksi sivuston kohderyhmälle.

Visuaalisella ilmeellä on suuri rooli käyttäjän kiinnostuksen herättämisessä. Onnistunut visuaalinen kokonaisuus tukee paitsi sisältöä, myös tekee sivustosta helppokäyttöisemmän. Visuaalisilla ratkaisuilla ohjataan sivuston käyttäjän huomiota sivustolla toimimisen kannalta oleellisiin osioihin, joten ulkoasun suunnittelu on hyvin keskeinen osa verkkosivuston muotoilua.

Sivuston rakenne ja käytettävyys

Sivuston toteuttamiseen liittyy monia rakenteellisia ja teknisiä ratkaisuja, joiden kohdalla on osattava löytää toimivat ratkaisut, jotta sivusto on helppokäyttöinen käyttäjälleen. Taas kerran kohderyhmä määrittelee paljon millaisia ratkaisuja sivustolla voidaan käyttää. Edes sisältö ja näyttävä visuaalinen ulkoasu ei pelasta sivustoa, mikäli se on hankala käyttää. Sisältö tulee jäsennellä loogisesti ja navigoinnin taas tehdä käyttäjälle sivuston eri osioiden välillä liikkuminen toimivaksi.

Estetiikka on läsnä kaikkialla ympärillämme.

Posted by rnn.yqe. on December 06, 2017
Blogi / Comments Off on Estetiikka on läsnä kaikkialla ympärillämme.

Estetiikka on läsnä kaikkialla ympärillämme. Digitaalisuus on antanut estetiikalle uusia muotoja. Aiemmin olemme mieltäneet taiteen olevan voimakkaasti kuvataiteiden pariin, mutta digitaalisen taiteen voidaan katsoa jo olevan oma, erillinen taiteen osa-alueensa.

Digitaaliset kanavat arjessamme

Estetiikka on iso osa ihmisten arkea, ja nykyään ihmiset viettävät aikaa koko ajan enemmän ja enemmän erilaisten digitaalisen kanavien parissa. Tehokkaat laitteet ja nopeat yhteydet ovat mukanamme kaikkialla ja mahdollistaneet erilaisten digitaalisten palveluiden muotoilun viemisen aivan uudelle tasolle. Olemme läsnä digitaalisessa maailmassa missä tahansa liikummekin. Älylaitteiden yleistyminen on tuonut digitaalisen taiteen osaksi arkeamme.

Digitaalisuus tuo mukanaan uuden tavan viestiä

Digitaaliset välineet ovat mahdollistaneet paitsi uusia tapoja viestiä, ottaa vastaan viestejä, mutta myös tuottaa viestittävää materiaalia. Erityisesti erilaisten kuvamateriaalien tuottamiseen käytettävät ohjelmistot ja apuvälineet ovat tänä päivänä kaikkien hyödynnettävissä, mikä on saanutkin ihmiset viestimään entistä enemmän kuvien kautta. Sanat eivät ole toki nekään hävinneet minnekään, mutta kuva on todistanut voimansa ja ottanut paikkansa ihmisten keskinäisessä arkisessa viestinnässä.

Digitaalisuus toi viestitulvan

Saamme valtavasti ärsykkeitä eri kanavista ja siksi tehokkaan viestin tulee olla riittävän huomiota herättävä, jotta se tulee edes huomatuksi. Viestit hukkuvat helposti valtavaan viestivirtaan, ja viestien visuaalisuuden merkitys tulee korostumaan entisestään. Visuaalisuus on tehokas keino saada ihmisen huomio kanavasta riippumatta, ja siten viestin ansaitsema huomionarvo saavutettua. On entistä tärkeämpää millaiseen ulkoasuun erilaiset viestit puetaan, jotta ne tavoittavat.

Digitaalisuus ja design

Design on tärkeä osa erilaisten digitaalisten palveluiden toimivuutta ja käytettävyyttä, ja ulkoasujen suunnitteluun liittyvää osaamista hyödynnetään jo nyt tehokkaasti erilaisten digitaalisten sisältöjen suunnittelussa. Ulkoasu suunnitellaan ja toteutetaan siten, että se tulee viestiä ja helpottaa käyttäjän toimia. Digitaalisissa kanavissa kohdatut visuaaliset ratkaisut eivät siis ole täysin sattumanvaraisia, vaan niillä pyritään mielenkiintoiseen, mutta toimivaan kokonaisuuteen.

Digitaaliset työvälineet

Digitaalisuus on tuonut taiteilijoiden ja visuaalisten toteutuksien suunnittelijoiden käyttöön monia tehokkaita, helposti hyödynnettäviä työvälineitä. Digitaaliset alustat mahdollistavat kokeilunmahdollisuuksia täysin rajattomasti, ja myös julkaisemisen mahdollisuudet ovat avautuneet digitaalisuuden myötä täysin uudella tavalla. Samoja työvälineitä voi hyödyntää lukemattomilla eri tavoilla ja ne suorastaan kannustavat kokeiluun ja uusien ratkaisujen etsimiseen.

Kumppanuusmarkkinoinnin aloittaminen

Posted by rnn.yqe. on January 31, 2017
Blogi / Comments Off on Kumppanuusmarkkinoinnin aloittaminen

Kumppanuusmarkkinointi eli affiliate-markkinointi on yksi digitaalisen markkinoinnin muoto, joka ajan kuluessa saattaa tuottaa hyviä summia rahaa. Kannattaa kuitenkin aloittaa se muiden töiden ohella ja kasvattaa pikkuhiljaa kumppanuusmarkkinoinnista saatavia tuloja.

online marketing_392048869

Kumppanuusmarkkinointi lyhyesti

Kumppanuusmarkkinointi toimii yksinkertaisesti. Julkaisijalla on verkkosivusto, joka voi olla esimerkiksi blogi tai tuotteita vertaileva sivusto. Myyjällä taas on verkkokauppa, ja se sijoittaa mainoksensa julkaisijan sivustolle. Asiakas, joka surffailee netissä, päätyy julkaisijan sivustolle ja klikkaa siellä olevaa mainosta. Tämän seurauksena hän päätyy myyjän sivustolle. Lisäksi on olemassa kumppanuusverkostoja, joiden kautta voi löytää itselleen sopivia mainostajia.

Suhtaudu affiliate-markkinointiin työnä

Ideaalitapauksessa kumppanuusmarkkinointi tuottaa julkaisijalla joka päivä passiivista tuloa, mutta alussa siihen pitää suhtautua kuin mihin tahansa työhön. Tarkeintä on tehdä joka päivä jotain. Jo kuukaudessa näkee hyviä tuloksia työstään. Muutaman vuoden päästä saattaa hyvässä tapauksessa työnteon jo unohtaa.

Ensin verkkosivusto

Kumppanuusmarkkinointia ei voi aloittaa, jos ei ole omaa verkkosivustoa. Verkkosivuston, erityisesti kumppanuus- eli affiliate-sivuston luominen, on suhteellisen yksinkertaista. Tarvitset palvelintilan, jota tarjoavat esimerkiksi Viestintävirasto, GoDaddy tai Bluehost. Lisäksi sinulla täytyy olla oma domain-nimi, jonka voi keksiä omasta päästään. Sen jälkeen tarvitsee rakentaa omat sivut, joita voi tehdä valmiiden pohjien avustuksella. Niitä löytyy verkosta runsaasti, esimerkiksi Joomla ja WordPress.

On hyvä myös muistaa, että kävijämäärä ei ole ratkaiseva tekijä pitkässä juoksussa. Sivuston ei tarvitse olla huippusuosittu tai erityisen suuri, sillä kaikenlaisille sivustoille on tarjolla mainostajia.

Mainostajien löytäminen

Ennen kuin lähtee hakemaan potentiaalisia mainoksia, kannattaa rajata sitä, minkälaisia mainoksia sivustolleen laittaa. Forbes muistuttaa, että niiden olisi hyvä liittyä jotenkin sivuston aiheeseen.

Kannattaa käydä netissä tutustumassa erilaisiin affiliate-sivustoihin, joista parhaimmasta päästä ovat erilaisia verkkokasinoita vertailevat sivustot. Tutustumalla alaan voi huomata samalla, että uusi nettikasino löytyy niiden avulla helposti.

Verkossa on runsaasti affiliate-verkostoja, joihin rekisteröitymällä löytää itselleen sopivia mainostajia. Esimerkkeinä mainittakoon Clickbank ja TradeTracker. Ne maksavat joko tehdystä kaupasta tai pelkästä verkkokauppaan päätyneestä asiakkaasta. Myös komission määrä vaihtelee suuresti. Cookiesit eli evästeet ovat tässä toiminnassa avainasemassa, sillä ne seuraavat asiakkaan liikkeitä ja varmistavat sen, että korvaus menee oikealle sivustolle.

Ansaitse lisätuloja verkossa

Posted by rnn.yqe. on August 21, 2016
Blogi / Comments Off on Ansaitse lisätuloja verkossa

Eikö olisikin mukavaa, jos voisi tienata rahaa omalla nettisivustolla? Itse asiassa tähän on tarjolla useitakin ratkaisuja – niistä täytyy vain ottaa selvää. Seuraavassa muutamia ratkaisuja siihen, miten voit ansaita lisätuloa omalla nettisivustollasi.

Keinoja passiivisen tulon hankkimiseen

Ensimmäinen asia tulojen hankkimiseksi, mitä voi olemassa olevalla nettisivustolla tehdä, on asettaa sinne mainoksia. Mainostaminen onkin varsin perinteinen tuottoihin tavoitteleva keino internetissä. Internetissä mainostaminen vaatii tutustumista Googlen työkaluihin, sillä Google Ads on palvelu, jota kautta on tällä hetkellä mahdollisuus päästä suurimpiin mainostuottoihin. Googlen työkaluilla on myös mahdollista seurata nettisivuston kävijäliikennettä, linkkien klikkausmääriä sekä niistä kertynyttä tuottoa.

Vähäpätöisin syy Googlen työkaluihin tutustumiseen ei toki ole se, että suurin osa käyttäjistä löytää nettisivustoille juuri Googlen kautta. On hyvä huomioida, että mainoslinkkien kautta saadut klikkausmäärät ja niihin perustuvat tulot ovat sen verran pieniä, että tarvitaan erittäin runsas kävijäliikenne, jotta niiden kautta voitaisiin päästä mukaville ansioille.

Kumppanuusmarkkinointi

Asia, johon nettisivustolla mainostamisesta kiinnostuneen kannattaa tehdä, on tutustua kumppanuusmarkkinointiin. Kumppanuusmarkkinointi eli affiliate-markkinointi tarkoittaa käytännössä sitä, että nettisivullaan mainostavat julkaisijat julkaisevat sivustollaan mainoksia muiden yritysten tuotteista. Mikäli kaupat syntyvät, julkaisija saa palkkion mainostavalta yritykseltä.

Hyvä esimerkki kumppanuussivustosta on Nettikasinovertailu.info, joka tarjoaa sivustollaan eri pelifirmojen online-kasinopelejä. Aina, kun sivuston käyttäjät innostuvat pelaamaan sivustolla esillä olevien yritysten pelejä, saa Nettikasino.info provision. Kumppanuusmarkkinoinnissa on se mukava puoli, että julkaisija voi itse päättää millaisia yrityksiä haluaa sivustollaan markkinoida. Nettikasino.info esimerkiksi seisoo sivustollaan julkaisemiensa pelien takana mennen takuuseen niiden turvallisuudesta ja helppokäyttöisyydestä.

Muita keinoja nettisivustolla rahan tienaamiseen ovat esimerkiksi blogit, joiden avulla nettisivustolle saadaan sisältöä ja näin ollen myös käyttäjäliikennettä. Tosin blogin sisällön on oltava laadukasta, jotta Google arvostelee nettisivun sisällön sen verran korkealle, että käyttäjät löytävät sivustolle.

Yksi tuottoisa keino on myös nettikauppa tai esimerkiksi verkkokurssit. Kumpikaan edellisistä ei ole pienitöisiä projekteja, mutta ollessaan valmiita, ne tuottavat tuloa nettisivuston omistajalle ympäri vuorokauden. Netistä ostettavat tuotteet ovat siinä mielessä hyviä, ettei niihin tarvita myyjää fyysisesti ollenkaan.

Hyödylliset nettisivut yrityksellesi

Posted by rnn.yqe. on April 16, 2016
Blogi / Comments Off on Hyödylliset nettisivut yrityksellesi

Internetin yleistyttyä kutakuinkin kaikki firmat ovat siirtäneet markkinointinsa nettiin. Kun ennen yrittäjät jakoivat käyntikortteja, nykyään www-osoite on enemmän kuin tarpeeksi. Kotisivujen ilme on siis korvaamattoman tärkeää yrityksen kehitykselle ja maineelle. Jos kotisivut ovat informatiiviset ja selkeästi toteutetut, se jää asiakkaiden mieleen. Huonoja nettisivuja ei tänä päivänä katsele enää kukaan, kun tarjontaa on niin runsaasti. Totta kai palveluista valitaan se, joista alun alkujaan on jäänyt hyvä mieli.

Uudelle yrittäjälle tulisi olla itsestään selvää panostaa nettisivuihin, mutta joillakuilla se jää taidottomuuden takia toteuttamatta. Onneksi nykypäivänä www-sivujen eteen ei tarvitse nähdä paljoakaan vaivaa, kun niiden rakentamisen tueksi on koodattu erillisiä kotisivukoneita. Yrittäjä siis maksaa pienen kuukausimaksun helposti muunneltavissa olevista nettisivupohjista, joista saa muutamalla kuvalla ja firman logolla todella ammattitaitoisen näköiset.

Tällaisia hyödyllisiä nettisivuja yrityksille ovat muun muassa maineikas Kotisivukone.fi, jonka avulla tyylikkäät nettisivut luo viidessä minuutissa, ja markkinoiden tehokkain mainosalusta Google AdWords. Molempien käyttöalusta on helppo ja suunnattu ensikertalaisille käyttäjille. Oikeastaan uusia kotisivuja laativan ei siis tarvitse tehdä juuri mitään päästäkseen alkuun, sillä yrittäjille tarjotaan valtava määrä palveluita markkinoinnin edistämiseen. Kannattaa tarttua tuumasta toimeen ennen kuin kilpailija esittelee saman idean paremmassa valossa ja saavuttaa herkymättömän aseman tuotteen valmistajana. Näkymätön firma on sama kuin ei yritystä ollenkaan!

Kuvien käyttö nettisivuilla

Posted by rnn.yqe. on August 03, 2015
Blogi / Comments Off on Kuvien käyttö nettisivuilla

Olipa kyseessä millaiset nettisivut tahansa, kannattaa niissä käyttää yleensä ainakin jonkin verran kuvia. Vanha sanonta ”yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” pitää edelleen paikkansa, ja kuvilla voi tarpeen mukaan esimerkiksi lisätä sivujen informatiivisuutta. Lisäksi kuvia voi käyttää halutun tunnelman ja mielikuvien luontiin. Kuvilla on merkittävä rooli myös sivuston visuaalisen ulkonäön kohentamisessa.

1593277-internet-concept

Mikäli kyseessä on nettisivu, jolla myydään jotakin (palveluja, tuotteita tms.), kannattaa kuvia hyödyntää molempiin edellä mainittuihin asioihin. Kuvat ovat tärkeitä informaation lähteitä ostettaessa jotakin, mutta myös sivuston muiden kuvien herättämät mielikuvat ja tunnelma vaikuttavat usein asiakkaan ostopäätökseen. Esimerkiksi matkatoimistojen nettisivuillaan käyttämät kuvat saavat kenet tahansa kaipaamaan etelän lämpöön turkoosien merivesien ja valkeiden hiekkarantojen äärelle.

Esimerkkejä

Myös kuvien sijoittamiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Kuvia voi tasata vasemmalle tai oikealle tai keskittää, ja ne voivat olla omalla rivillään tai tekstin vieressä. Etenkin, jos kuvan tehtävä on tarkentaa tekstiä, on se hyvä sijoittaa tekstin viereen. Esimerkiksi SuomiCasinon sivuilla kuvia on käytetty loistavasti antamaan käyttäjälle lisätietoa eri kasinoista ja niillä tarjottavista peleistä. Laadukkaat kuvat myös luovat osaltaan tavoiteltua pelitunnelmaa. Kuten SuomiCasinonkin sivuilla, kuva voi olla myös sivuston taustalla.

Vaihtoehtoisesti kuvalla voi olla myös tekstiä tärkeämpi rooli, jolloin se voi täyttää lähes koko kuvaruudun ilman paljoa tekstimäärää. Näin on esimerkiksi Applen sivuilla, joissa sivun yläreuna on tarkoituksella graafisesti vaatimaton ja yksinkertainen ja näkyvissä on pelkkä logo ja valikko, kun taas muutoin koko ruudun täyttää laadukkaista tuotekuvista koostuva slide show.

Tekijänoikeudet

Kuvia käytettäessä tulee kuitenkin aina huomioida tekijänoikeuslaki ja kuvien käyttöoikeudet. Mitä tahansa netistä löytämäänsä ja jonkun toisen ottamaa/luomaa kuvaa ei voi käyttää vapaasti, vaan kuvan käyttöön tulee hankkia aina lupa. Tietoa tekijänoikeuslaista koskien kuvien käyttöä löytyy netistä runsaasti.

Toinen vaihtoehto on ottaa tarvittavat kuvat itse tai pyytää jotakuta muuta auttamaan kuvien otossa. Googlettamalla löytyy myös useita niin sanottuja kuvapankkeja, joiden kuvia voi käyttää maksutta ja ilman erityisiä lupia. Kuvaa valittaessa kannattaa kuitenkin huomioida kuvan koko, jonka olisi hyvä olla vähintään 1920×1080 pikseliä. Etenkin mikäli kuvaa venytetään sivulla suuremmaksi, kuvan laatu ja pikselimäärä on tärkeä, jotta kuva pysyy tarkkana.

Viihdettä netissä

Posted by rnn.yqe. on July 16, 2015
Blogi / Comments Off on Viihdettä netissä

Yhä useammin vapaa-aikamme on melko vähäistä ja se voi jakautua useampiin pieniin hetkiin työn, harrastusten ja kotiarkareiden välissä. Vapaa-ajan viettäminen netissä onkin monille meistä oiva keino rentoutua ja tehdä pieni irtiotto arjesta.

3630487-woman-on-her-couch-surfing-the-internet

Internet tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen vapaa-ajan viettoon. Esimerkiksi elokuviin ei tarvitse enää lähteä leffateatteriin tai videovuokraamoon, vaan internet tuo uusimmat elokuvat suoraan kotikoneellesi. Jos aikaa on vähemmän, on mahdollista seurata suosikki sarjojasi tai vaikkapa vain nettivideoita YouTubesta.

Spotify tarjoaa mahdollisuuden kuunnella musiikkia suoratoistona internetistä. Kuuntelijalla on mahdollista valita kuuntelemansa musiikki, joko artisteittain, albumeittain tai vaikkapa valita valmis soittolista, ellei itse koosta itselleen mieluista kuunneltavaksi.

Internet-pelit

Pasianssin pelaaminen korteilla on myös siirtynyt internetiin. Pasianssin lisäksi myös monet muut pelin ovat lähelläsi aina miinaharavasta ja räiskintäpeleistä aina tietovisailuihin. Esimerkiksi Älypää tarjoaa tietovisoja sivullaan, jossa omia älynystyröitään pääsee kennolla hieromaan haluamallaan vaikeustasolla.

Tietovisojen ohella myös kasinopelit ovat löytäneet tiensä internetin syövereihin. Enää ei tarvitse kaivella kolikoita lähimarketin hedelmäpeleihin, vaan nettikasinoiden tarjonta on laajaa, ja valittavaa on viihdettä aina live-pokerista videoslot-peleihin.

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media kuten Facebook, Twitter ja Instagram ovat myös paikkoja, jossa monet meistä kuluttavat paljon aikaansa. Nykyisin on helpompi vaihtaa pitemmätkin kuulumiset ystäviensä kanssa chat-palvelun kautta omalta kotisohvalta puputossut jalassa, kuin raahautua paikalliseen kahvilaan parantamaan maailmaa. Myös ystävien elämän seuraaminen varsinkin kaukana toisistaan asuville on tullut helpommaksi sosiaalisen median kautta. Vaikka sosiaalinen media mahdollistaa helpon yhteydenpidon, harventaa se myös usein kasvokkain kanssakäymistä.

Lukeminen on rentouttava harrastus ja mikäli kokonaiset e-kirjan lukemiseen ei ole aikaa tai inspiraatiota, niin useimmilla lehdillä on myös omat sivustonsa internetissä. Lehtien lisäksi internetissä on lukematon määrä erityylisiä blogeja aina harrastus, elämäntapa ja liike-elämän blogeista lähtien.

Sen lisäksi, että internetiistä voi seurata, ladata ja saada tietoa ja viihdettä, on internet mahdollistanut meille jokaiselle myös mahdollisuuden tuottaa sinne sisältöä. Pöytälaatikko runoilijan on mahdollista saada omat värssynsä ihmisten tietouteen, kuten myös paikallisen Picasson töitä voi päästä ihastelemaan helpommin.

Äijien omat sivut

Posted by rnn.yqe. on June 23, 2015
Blogi / Comments Off on Äijien omat sivut

Moni netissä toimiva vaatekauppa on suunnannut toimintansa lähinnä naisille, ja joiltakin puuttuvat miesten mallistot kokonaan. Sama pätee blogeihin, sillä blogin kirjoittaminen mielletään kovin feminiiniseksi harrastukseksi (missä kaikki hyvät miesbloggarit lymyilevät?) Asia on kuitenkin parantumaan päin, ja myös miehille kohdennettuja, kotimaisia erikoistuneita verkkosivuja sekä -kauppoja on nykyään aiempaa enemmän.

7800493-fountain-pen-writing-website

Motley Denim

Eräs esimerkki hyvästä miehille suunnatusta verkkokaupasta on Motley Denim. Kyseessä on verkkokauppa, jota monet ovat varmasti odottaneet kuin kuuta nousevaa. Motley Denim myy raavaammille miehille sopivia vaatteita, jotka eivät ainoastaan ole laadukkaita, vaan myös tyylikkäitä. Isommat miehet ovat pitkään varsinkin pienemmillä paikkakunnilla joutuneet tyytymään siihen, mitä marketin vaateosastolta löytyy, mutta Motley Denim auttaa myös heitä löytämään vaatteita, joissa ei tule tukala olo. Valikoima pitää sisällään kaikkea asusteista takkeihin ja urheiluvaatteista työvaatteisiin.

Tyyliniekan tyyliblogi

Varmasti miehisiä aiheita käsittelee Tyyliniekan tyyliblogi. Tässä blogissa annetaan hyviä vinkkejä erityisesti niille, jotka pukeutuvat töiden puitteissa paremmin. Blogi ei kuitenkaan ole suunnattu ainoastaan viimeisen päälle pukeutuneille keikareille vaan sieltä löytyy vinkkejä monia askarruttaviin kysymyksiin kuten siihen, miten kravatti solmitaan. Esitellyt vaatteet ovat melko perinteisiä, mikä varmasti miellyttää niitä lukijoita, joita ei lyhytaikaisten trendien seuraaminen kiinnosta.

Varusteleka

Eräs toinen hyvin miehiseen tyyliin toteutettu verkkokauppa on Varusteleka. Heidän valikoimansa käsittää armeijan käytettyjä tai käyttämättömiä varusteita. Moni eksyy selailemaan Varustelekaa myös huvikseen, sillä tuotekuvaukset ovat lievästi sanottuna kieli poskessa kirjoitettuja. Varusteleka sopii miehille jo pelkän inttinostalgian takia – tai ehkä siksi, että armeijan tuotteet ovat usein laadukkaita ja monikäyttöisiä vaikkapa vaelluksilla.

Jääkiekkoexpertti

Urheilusivustojen ote on yleisesti ottaen miehisempi kuin montaa muuta kategoriaa edustavien sivujen. Tämä voi toki johtua siitä, että naisten urheilu saa usein vähemmän palstatilaa myös valtamediassa. Hyvä urheiluaiheinen sivusto on Jääkiekkoexpertti, joka mainostaa olevansa “paremman lätkäjournalismin puolestapuhuja”. Jääkiekkoexpertti on siis verkkolehti, johon kuka tahansa voi kirjoittaa jääkiekkoon liittyvistä tapahtumista ja asioista. Jääkiekkoa seuraaville miehille sivulta löytyy runsaasti erilaisia kiinnostavia artikkeleita, ja jos kirjoittaminen kiinnostaa, voi sivulle rekisteröityä myös lätkätoimittajaksi. Näin ainakin pääsee kommentoimaan lätkää mielin määrin ilman, että tyttöystävän hermot palavat.

Käyttäjäkokemuksen suunnittelu

Posted by rnn.yqe. on February 27, 2015
Blogi / Comments Off on Käyttäjäkokemuksen suunnittelu

Minkä tahansa ohjelmiston tai palvelun käyttäjäkokemuksella on nykyään suuri painoarvo. Käyttäjäkokemusta ennen puhuttiin paljon käyttöliittymästä – siitä millä tavalla käyttäjä pystyi jollekin laitteelle tai ohjelmalle kertomaan, mitä hän haluaa tehdä. Kaikissa ihmisten suunnittelemissa laitteissa (oli kyseessä sitten auton kojelauta, pintteri, matkapuhelin tai www-sivu) on aina jonkinlainen käyttöliittymä. Esimerkiksi autoa käytetään kaasu-, jarru- ja kytkinpolkimilla, vaihdekepillä, ohjauspyörällä ja erilaisilla kytkimillä (lämmitys, radio, valot jne). Ohjelmilla ja web-sivuillakin on oma virtuaalinen käyttöliittymänsä, joka rakentuu erilaisista klikattavista kohteista, kuten linkeistä ja napeista.

Käyttöliittymääkin kokonaisvaltaisempi asia on käyttökokemus. Minkälainen on jonkin ohjelman, laitteen tai esim. pelin käyttökokemus? Kuinka hyvin erilaiset värit, äänet ja efektit sopivat siihen ja ovatko ne johdonmukaisia kokonaisidean kannalta? Käyttöliittymien ja -kokemusten suunnittelu on itse asiassa kokonainen oma tieteenhaaransa: siinä käytetään hyväksi niin psykologiaa, kognitiotiedettä, graafista suunnittelua kuin matematiikkaakin.

Kun puhutaan erilaisten online-palvelujen käyttäjäkokemuksesta, voidaan se jakaa karkeasti kolmeen alueeseen: perinteiseen (sekä kannettavaan) tietokoneeseen, älypuhelimeen ja tablettiin. Kahta jälkimmäistä käytetään yleensä kosketusnäytön avulla, kun taas tietokoneessa on yleensä hiiri ja näppäimistö. Nykyään palvelut pyritään rakentamaan niin, että ne toimivat moitteettomasti ja luovat hyvän käyttäjäkokemuksen, riippumatta siitä, minkälaisella laitteella niitä käytetään. Esimerkki perinteisestä web-sivusta, jonka käyttöliittymässä on pyritty ennen kaikkea selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen, on vaikkapa Yahoo.com -portaali. Vasemmasta laidasta löytyvät perustoiminnot, kuten sähköposti, sää ja uutisaiheet. Sivun yläosassa on puolestaan hakutoiminto. Vastaavanlaisia klassisia web-sivustoja löytyy paljon, kuten esimerkiksi kaikkien tuntema Google tai Microsoftin online-palvelu.

Joissakin palveluissa käyttäjäkokemukselta taas edellytetään ensinnäkin helppokäyttöisyyttä ja selkeyttä, mutta ennen kaikkea kokemuksen on toimittava niin, että käyttäjä tuntee olevansa tekemisissä luotettavan tahon kanssa. Hyvänä esimerkkinä tästä toimivat erilaiset nettipankit ja rahasiirtopalvelut. Sivustojen, joissa käsitellään rahaa ja tehdään tilisiirtoja, tulisi aina olla SSL-suojattuja. Tämän tunnistaa sivun osoitteen ensimmäisistä kirjaimista: Kun tavallisen sivun osoite alkaa kirjainyhdistelmällä ”http”, tulee pankkien ja muiden arkaluonteista tietoa käsittelevien sivustojen aina alkaa kirjaimilla ”https”. Muita käyttäjäkokemukseen vaikuttavia seikkoja ovat esimerkiksi hillitty värimaailma ja ”virallinen” ulkoasu. Pankin verkkosivulle ei mennä varsinaisesti viihtymään, vaan tärkeää on kokemus varmatoimisesta ja turvallisesta palvelusta, oli käyttäjällä sitten käytössään perinteinen tietokone tai mobiililaite.

Yksi palvelutyyppi, jossa käyttäjäkokemuksella on myös erityisen suuri osuus, ovat erilaiset nettikasinopelit. Eräs palvelu, jonka voi mainita esimerkkinä erinomaisesta panostamisesta käyttäjäkokemukseen, on Full Tilt, joka on tunnettu erittäin käyttäjäystävällisestä ja helppokäyttöisestä pelipalvelusta. Samalla siitä löytyy myös juuri sopivasti klassisen kasinon jännittävää tunnelmaa. Hyvä esimerkki Full Tiltin käyttäjäystävällisestä ajattelusta on myös heidän pokeriohjelmistonsa, joka tarjoaa peliharrastajille erilaisia näkymävaihtoehtoja käyttöliittymän kohdentamiseksi juuri oikealla tavalla kulloiseenkin päätelaitteeseen.

Käyttäjäkokemusajattelu on noussut vahvasti 2010-luvulla, ja tämä näkyy erityisen hyvin juuri verkon palveluissa. Enää ei riitä, että sivulta löytyy tarvittavat linkit sekä asiaan liittyviä kuvia ja tekstejä, vaan käyttäjät ovat oppineet odottamaan kokonaisvaltaista selailukokemusta. Siihen kuukuvat mm. sivuston tyylikkäästi suunnitellut grafiikat esim. pyöristettyine geometrisine muotoineen ammattilaisten suunnittelemissa värimaailmoissa. Lisäksi suuriresoluutioiset taustakuvat alkavat olla enemmän sääntö kuin poikkeus. Koska sivustoja tehdään yhä enemmän erilaisten valmiisiin template-pohjiin perustuvien online-työkalujen kanssa, on kuitenkin vaarana, että sivustot alkavat näyttää liikaa toisiltaan. Onneksi aina kuitenkin löytyy myös piristäviä poikkeuksia, jotka eroavat valtavirrasta. Käyttäjäkokemuksen suunnittelu on ajatonta, ja tietyt perusasiat tulee aina olla kunnossa riippumatta siitä, minkälaiset sivustot ovat kullakin hetkellä muodissa.