Estetiikka on läsnä kaikkialla ympärillämme.

Posted by Georgiana Hansen on December 06, 2017
Blogi

Estetiikka on läsnä kaikkialla ympärillämme. Digitaalisuus on antanut estetiikalle uusia muotoja. Aiemmin olemme mieltäneet taiteen olevan voimakkaasti kuvataiteiden pariin, mutta digitaalisen taiteen voidaan katsoa jo olevan oma, erillinen taiteen osa-alueensa.

Digitaaliset kanavat arjessamme

Estetiikka on iso osa ihmisten arkea, ja nykyään ihmiset viettävät aikaa koko ajan enemmän ja enemmän erilaisten digitaalisen kanavien parissa. Tehokkaat laitteet ja nopeat yhteydet ovat mukanamme kaikkialla ja mahdollistaneet erilaisten digitaalisten palveluiden muotoilun viemisen aivan uudelle tasolle. Olemme läsnä digitaalisessa maailmassa missä tahansa liikummekin. Älylaitteiden yleistyminen on tuonut digitaalisen taiteen osaksi arkeamme.

Digitaalisuus tuo mukanaan uuden tavan viestiä

Digitaaliset välineet ovat mahdollistaneet paitsi uusia tapoja viestiä, ottaa vastaan viestejä, mutta myös tuottaa viestittävää materiaalia. Erityisesti erilaisten kuvamateriaalien tuottamiseen käytettävät ohjelmistot ja apuvälineet ovat tänä päivänä kaikkien hyödynnettävissä, mikä on saanutkin ihmiset viestimään entistä enemmän kuvien kautta. Sanat eivät ole toki nekään hävinneet minnekään, mutta kuva on todistanut voimansa ja ottanut paikkansa ihmisten keskinäisessä arkisessa viestinnässä.

Digitaalisuus toi viestitulvan

Saamme valtavasti ärsykkeitä eri kanavista ja siksi tehokkaan viestin tulee olla riittävän huomiota herättävä, jotta se tulee edes huomatuksi. Viestit hukkuvat helposti valtavaan viestivirtaan, ja viestien visuaalisuuden merkitys tulee korostumaan entisestään. Visuaalisuus on tehokas keino saada ihmisen huomio kanavasta riippumatta, ja siten viestin ansaitsema huomionarvo saavutettua. On entistä tärkeämpää millaiseen ulkoasuun erilaiset viestit puetaan, jotta ne tavoittavat.

Digitaalisuus ja design

Design on tärkeä osa erilaisten digitaalisten palveluiden toimivuutta ja käytettävyyttä, ja ulkoasujen suunnitteluun liittyvää osaamista hyödynnetään jo nyt tehokkaasti erilaisten digitaalisten sisältöjen suunnittelussa. Ulkoasu suunnitellaan ja toteutetaan siten, että se tulee viestiä ja helpottaa käyttäjän toimia. Digitaalisissa kanavissa kohdatut visuaaliset ratkaisut eivät siis ole täysin sattumanvaraisia, vaan niillä pyritään mielenkiintoiseen, mutta toimivaan kokonaisuuteen.

Digitaaliset työvälineet

Digitaalisuus on tuonut taiteilijoiden ja visuaalisten toteutuksien suunnittelijoiden käyttöön monia tehokkaita, helposti hyödynnettäviä työvälineitä. Digitaaliset alustat mahdollistavat kokeilunmahdollisuuksia täysin rajattomasti, ja myös julkaisemisen mahdollisuudet ovat avautuneet digitaalisuuden myötä täysin uudella tavalla. Samoja työvälineitä voi hyödyntää lukemattomilla eri tavoilla ja ne suorastaan kannustavat kokeiluun ja uusien ratkaisujen etsimiseen.