Hanki defibrillaattori työpaikalle

Posted by Georgiana Hansen on December 06, 2021
Blogi

Defibrillaattori eli sydäniskuri on Ensiaputarvike, joka voi pelastaa ihmishenkiä. Kun sydän on pysähtynyt, se ei pumppaa verta aivoihin eikä muualle elimistöön. Henkilön selviämisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että apua tulee mahdollisimman nopeasti, mieluiten muutamassa minuutissa.

Defibrillaattorin avulla voidaan palauttaa sydän pumppaamaan verta nopeasti. Jotta pystytään säästämään kallisarvoisia minuutteja, on defibrillaattorin hyvä olla nopeasti saatavilla, myös työpaikoilla.

Miten defibrillaattori toimii?

Sydänpysähdystilanteessa defibrillaattorilla pyritään poistamaan sydämen pysähdyksen aiheuttanut rytmihäiriö tasavirtasähköiskun avulla. Tehokas paineluelvytys ylläpitää osittain verenkiertoa, mutta sydänpysähdyksen aiheuttanut rytmihäiriö pystytään poistamaan ainoastaan defibrillaattorin antaman sähkövirran avulla.

Sähkövirta johdetaan sydämeen rintakehälle asetettavien elektrodien kautta. Sähkövirran avulla sydämen tahdistaminen siirtyy sen omaan sähköjärjestelmään, jolloin sydän alkaa taas pumpata verta ja verenkierto palautuu.

Defibrillaattoria osaavat käyttää myös maallikot, koska se antaa elvyttäjälle koko ajan ohjeita miten toimia. Laite osaa tunnistaa haitallisen rytmihäiriön, eikä iskua voi antaa, ellei defibrillaattori sitä suosittele.

Defibrillaattori työpaikalla

Työpaikoilla ja julkisilla paikoilla defibrillaattori pitää sijoittaa näkyvälle ja esteettömälle paikalle. Sitä ei saa säilyttää lukkojen takana, vaan sen tulee olla helposti saatavilla tarpeen vaatiessa. Ennen laitteen käyttöönottoa laitetoimittaja huolehtii asianmukaisesta käyttöön opastamisesta. Defibrillaattorin käyttäjille suositellaan myös peruselvytyksen ja defibrillaattorin käytön koulutusta, jota järjestää esimerkiksi Suomen Punainen Risti.

Työpaikalla defibrillaattorille nimetään vastuuhenkilö. Hänen tehtävänään on huolehtia laitteen säännöllisestä huoltamisesta sekä koulutuksista. Vastuuhenkilö vie myös tiedot defibrillaattorista defibrillaattorirekisteriin. Se on kaikille avoin tietokanta Suomessa olevien defibrillaattorien määrästä ja sijainnista.