Turvallisuus työpaikalla

Posted by Georgiana Hansen on August 26, 2022
Blogi

Jokaisen työympäristön pitää olla turvallinen ja siellä pitää noudattaa tiettyjä turvallisuusohjeita. Turvallisuutta työpaikalla lisäävät myös erilaiset opasteet, jotka kertovat mistä hätätilanteessa löytyvät esimerkiksi ensiaputarvikkeet ja missä sijaitsevat hätäuloskäynnit.

Defibrillaattorit

Työpaikan turvallisuutta voidaan lisätä hankkimalla sinne defibrillaattori. Se on väline, jolla voidaan antaa ensiapua henkilölle, jolla on sydänpysähdys tai sydämen rytmihäiriöitä. Defibrillaattori pitää säilyttää suojassa, turvallisessa ja hyvin näkyvässä paikassa sekä suojata iskuilta ja kylmältä. Sille kannattaa hankkia kaappi, jossa se on hyvässä tallessa ja josta jokainen löytää sen tarvittaessa. Katso edellinen viestimme.

Defibrillaattorin käyttö kannattaa opetella etukäteen, jotta hätätilanteessa osaa varmasti käyttää sitä. Tätä harjoitellaan esimerkiksi ensiapukursseilla.

Opastekyltit

Ensiaputarvikkeiden, defibrillaattorin ja hätäuloskäyntien löytäminen hätätilanteessa on tärkeää. Näille kaikille on olemassa suosituksen mukaiset yleiset merkinnät, jotta jokainen merkin nähdessään tietää, mitä merkin tai opasteen näyttämästä paikasta löytyy. Työpaikoilla kannattaa sijoittaa ensiapuvälineet niin, että ne ovat helposti saatavilla myös silloin, jos niitä tarvitaan ulkotiloissa. Ulos niitä ei kuitenkaan välttämättä kannata sijoittaa sillä varkauksien ja ilkivallan määrä on lisääntynyt. Joissakin vakuutusyhtiössä saatetaan korvata varastettu ja rikottu defibrillaattori, vaikka se olisi ulkotiloissa lukitsemattomassa paikassa, mutta tämä kannattaa tarkistaa ennen kuin sijoittaa laitteen paikkaan, josta se voidaan varastaa.

Opastekyltit ja tarrat ovat helppo ja edullinen keino, jolla pystytään varmistamaan tarvittavien varusteiden löytyminen silloin, kun niitä tarvitaan.