Verkkosivujen muotoilu

Posted by Georgiana Hansen on December 12, 2017
Blogi

Hyvä verkkosivusto on käyttäjälleen miellyttävä käyttää ja se erottuu positiivisella tavalla massasta. Toimiva verkkosivusto ei ole tekijöidensä kaiken osaamisen taidonnäyte, vaan kokonaisuus on onnistunut kun kaikki verkkosivuston muotoiluun liittyvät tekijät ovat tasapainossa keskenään ja tukevat sivuston tarkoitusta. Sivuston käyttötarkoitus määrittelee pitkälti sen millaiset verkkosivuston muotoiluun liittyvät ratkaisut milläkin sivustolla ovat toimivia.

Verkkosivuston tarkoitus ja tavoitteet

Ensimmäiseksi tulee määritellä sivuston tarkoitus ja tavoitteet. Näihin nojaavat kaikki muut verkkosivuston toteuttamiseen liittyvät isommat ja pienemmätkin päätökset. Sivustolla tulee olla tarkoitus ja tavoitteet, jota varten sivustoa ylipäätänsä lähdetään toteuttamaan. Kun sivuston tarkoitus ja tavoitteet ovat määritelty selkeästi, on helppoa lähteä muotoilemaan sivustoa eteenpäin.

Kohderyhmän määrittely

Sivustolla on aina olemassa kohderyhmä, jolle sivustoa lähetään sivuston tarkoitusten ja tavoitteiden pohjalta toteuttamaan. Sivuston tarkoitus ja tavoitteet sanelevat sivuston kohderyhmän ja sivuston sisältö, ulkoasua ja tekniset ratkaisut tulee sovittaa kohderyhmän mukaan.

Verkkosivuston sisältö

Kun on selvillä sivuston perimmäinen tarkoitus sekä kohderyhmä, lähdetään suunnittelemaan millaisella sisällöllä sivusto saavuttaa tavoitteensa. Sivuston tarkoituksen ja tavoitteiden määrittelyn vaiheessa on sivuttu sitä, mitä sivustolla halutaan viestittää. Tämän pohjalta sivustoa varteen luodaan sisältöä, joka kostuu esimerkiksi teksteistä, kuvista, videoista ja erilaisesta interaktiivisesta sisällöstä.

Verkkosivuston ulkoasu

Verkkosivuston ulkoasun tulee palvella sivuston perimmäistä tarkoitusta ja tukea sivuston viestiä. Ulkoasun tulee viestittää minkä aihepiirin tai minkä alan toimijan sivustosta on kyse, mutta yhtä tärkeää on suunnitella ulkoasu toimivaksi sivuston kohderyhmälle.Visuaalisella ilmeellä on suuri rooli käyttäjän kiinnostuksen herättämisessä. Onnistunut visuaalinen kokonaisuus tukee paitsi sisältöä, myös tekee sivustosta helppokäyttöisemmän. Visuaalisilla ratkaisuilla ohjataan sivuston käyttäjän huomiota sivustolla toimimisen kannalta oleellisiin osioihin, joten ulkoasun suunnittelu on hyvin keskeinen osa verkkosivuston muotoilua.

Sivuston rakenne ja käytettävyys

Sivuston toteuttamiseen liittyy monia rakenteellisia ja teknisiä ratkaisuja, joiden kohdalla on osattava löytää toimivat ratkaisut, jotta sivusto on helppokäyttöinen käyttäjälleen. Taas kerran kohderyhmä määrittelee paljon millaisia ratkaisuja sivustolla voidaan käyttää. Edes sisältö ja näyttävä visuaalinen ulkoasu ei pelasta sivustoa, mikäli se on hankala käyttää. Sisältö tulee jäsennellä loogisesti ja navigoinnin taas tehdä käyttäjälle sivuston eri osioiden välillä liikkuminen toimivaksi.