Toimi oikein onnettomuuden tapahtuessa

Posted by Georgiana Hansen on April 01, 2022
Uncategorized

Tapaturma voi osua kohdalle arvaamatta, jolloin on tärkeää toimia oikein ja nopeasti. Jokaisella työpaikalla olisi hyvä olla ainakin peruslaatuinen ensiapulaukku, jossa on laastareita, siteitä ja muita verenvuodon tyrehdyttämiseen tarvittavia välineitä. Työntekijöiden on hyvä valmistautua työpaikan ensiaputilanteisiin esimerkiksi koulutuksen avulla. Jokaisella työpaikalla on varmasti omat riskinsä, oli kyseessä toimisto, myymälä tai varasto.

Muun muassa rankalauta on tärkeä ensiaputarvike, erityisesti jos loukkaantuneella epäillään olevan selkä- ja niskavammoja. Tämänlaisia vammoja voi tulla putoamis-, törmäys-, tai kaatumisonnettomuuksissa. Onnettomuustilanteissa tapahtuneet äkilliset pään heilahdukset tai kehoon kohdistuvat voimakkaat iskut, voivat aiheuttaa vakavia vaurioita selkärankaan. Osta rankalauta verkosta, niin saat helposti tarpeellisen ensiapuvälineen työpaikalle toimitettuna. Nettisivuillakin näyttää hyvältä maininta, että työpaikan henkilöstö on saanut ensiapukoulutuksen.

Vahinkojen esto kuljetuksen aikana

Loukkaantumisia voi sattua muuallakin kuin liikenneonnettomuuksissa, kuten tehdasympäristössä, julkisissa tiloissa tai urheilutapahtumissa. Rankalaudan avulla pystytään siirtämään loukkaantunut henkilö turvallisesti ja mahdollisimman kivuttomasti jatkohoitoon, kun on kyse lyhyistä siirtymistä. Myös peruselintoiminnot pyritään turvaamaan sekä sisäisten verenvuotojen paheneminen estämään turvallisen kuljetuksen avulla. Loukkaantuneita kannattaa siirtää vain hätäkeskuspäivystäjän niin ohjeistaessa tai ambulanssihenkilökunnan toimesta.

Lisätietoa ensiaputilanteista

Jokaisen työntekijän pitäisi tietää perusasiat ensiavusta. Näihin kuuluu esimerkiksi tajuttoman potilaan hengitysteiden avaaminen ja kylkiasentoon kääntäminen. Kaikkien ihmisten velvollisuus on auttaa loukkaantunutta tai soittaa 112 onnettomuustilanteessa, vaikkei itse olisikaan osallisena. Elotonta potilasta voi tarvita myös elvyttää, mutta hätäkeskuspäivystäjä ohjeistaa sen, milloin se on tarpeen.